BvW Zuid-Holland

  Bond van Wapenbroeders          afd. Zuid-Holland

*=========*==========*

  © A 3 Troost voor B.v.W.  afd. Z-H.

       LAATSTE  UPDATE:   

10 december 2018: Eerbetoon aan Lt. Gen. Meines

*==========*==========*

REACTIES: Graag zien wij uw eventuele reacties tegemoet en na overleg kunnen we deze uiteraard op de site plaatsen. Indien het een stelling betreft wil de plaatsing  niet zeggen  dat het bestuur het met deze stelling eens is.  De inzender blijft verantwoordelijk.  

*==========*==========*

 Het banknummer van de  

          B.v.W afd. Zuid Holland:           

NL86 INGB 000 394 9767

*==========*==========*

Prachtige nieuwe foto van onze Voorzitter, © Frank Jansen-AD

************************************************

SOOSMIDDAGEN   EN  ACTIVITEITEN:        

Alle soosmiddagen zijn op de eerste dinsdag van de maand.

WAAR:  van Ghent Kazerne, Toepad 120   Rotterdam; gebouw Echo’s Home (v.m. AMT)  De wacht beschikt over ledenlijsten welke regelmatig worden bijgewerkt door het secretariaat.  Zorg dat u zich kan legitimeren want u gaat over militair terrein. Parkeren van uw eigen voertuig in overleg met de wacht. Komt u met openbaar vervoer, neem dan tramlijn 21 naar “De Esch”.  Lijn 24 vanaf Vlaardingen Holy rijdt daar trouwens ook naar toe. De eerste koffie krijgt u van de vereniging, soms is dat ook zo voor het eerste drankje, ook een bittergarnituur behoort tot de mogelijkheden. Dus, waarom zou u niet komen? Tenslotte is het supergezellig!

Inloop 13:30 uur;  aanvang 14:00 uur.

JULI en AUGUSTUS zijn er géén soosmiddagen !

Zo gezellig druk kan het zijn op de Soos middagen !

************************************************

NOTEER DE VOLGENDE DATA:

08 januari 2019:  Nieuwjaarsreceptie.

05 februari:  Algemene Leden Vergadering.

05 maart: Soosmiddag met verloting.

02 april: Soosmiddag met verloting.

23 april: Koningsborrel.

07 mei: Soosmiddag met verloting.

04 juni: Soosmiddag met verloting.

03 september: Soosmiddag met verloting.

01 oktober: Reünie.

05 november: Soosmiddag met verloting.

03 december: Soosmiddag met verloting.

(Zie ginds komt de stoomboot…..)

Elke laatste woensdag van de maand :       Veteranen Café Delft.  

************************************************

 

*************  K E R S T B R U N C H  *************

Woensdag 19 december hopen de leden van de BvW Zuid Holland weer met elkaar van de Kerstbrunch te genieten. We ontmoeten elkaar omstreeks   11:30 uur voor een aangeklede borrel, en zullen rond  12:45 uur aan tafel gaan. We zijn weer te gast bij het ons bekende Hotel van der Valk, Zijdeweg 54, 2245 BZ  Wassenaar, 070-5119344. De eigen bijdrage is €. 15.= p.p.               Daar krijgt u een aangeklede borrel voor, een uitgebreid warm- en koud buffet waarna er nog een ijsbuffet volgt.  We bieden 1 drankje aan bij de maaltijd, meer is voor eigen rekening.  Aanmelden kan bij de penningmeester van de BvW  ZH, dhr. J.C. Saarloos.  Het banknummer is NL86  INGB  0003  9497  67. Mailadres en tel.nr. zie info bestuur onderaan dit bericht. Ook via Bert is aanmelden mogelijk, hij heeft tel. nr. 071-5174722.     Groet,  Bert Noordhuis, Coördinator    Regio Leiden  en Joop Saarloos, Penningmeester BvW  ZH.

Het dagelijks bestuur is als volgt te bereiken:  Vz. W.A.J.K.Roza  010-4340970  en w.roza3@kpnplanet.nl   Secr. A.Troost  010-5212174  en info@adri-troost.nl    Penn. J.C. Saarloos   079-3168862  en  jcsaarloos@casema.nl

************************************************

SINTERKLAASVIERING 

Onder grote belangstelling van de leden van beide verenigingen, Bond van Wapenbroeders en OVV-KNR, beiden afdeling Zuid Holland werd het Sinterklaasfeest op bescheiden wijze gevierd. Nou ja, bescheiden, het water liep bij binnenkomst al uit de mond want de hele bar stond vol met grote stukken banketstaaf van zeer goede kwaliteit, men mocht ze nuttigen bij de koffie. Bij de loterij logen de prijzen er niet om. Wat een prachtige prijzen, Sinterklaas pakte wel uit deze keer. Zie de fotoserie, deze keer geheel gemaakt door ons gewaardeerd lid Van Der Kraaij die wij bedanken voor de supersnelle toezending!

Zoals gezegd, het water liep al uit de mond bij het zien van de banketstaven

Het was behoorlijk druk en super gezellig, Dhr. Nicolaas vertelde nog dat bij zijn geboorte de voorletters St. waren vergeten. Het deed aan de pret niets af.

De herentafel. G.Generaal Martijn zou het niet erg vinden om in de zak te moeten en zodoende mee terug te gaan naar Spanje met de Sint.

De dames tafel. Het viel op dat Mevr. Martijn er goed uitzag.

De dames genoten van het heerlijke gebak, mevr. Vissenberg vertelt.

De leiding bijeen.

De heren Troost en Taal in een goed gesprek. Het ging over België.

De Engelenbak met vier tevreden heren. Selamat Datang!

Drie heren aan de zijkant wachten af wat er gaat gebeuren.

De lotenverkoop begint. Onze voorzitter William Roza (B.v.W- Z.H.) heeft zijn medailles op, hij was al om 10 uur in de morgen bij een herdenking in Den Briel, waar ook de Koreaanse ambassadeur (een kennis van hem)  aanwezig was.

De prijzen waren van hoog gehalte. Naast gratis koffie was er ook een gratis borrel, het hield niet op.  Tot zover de zeer goed geslaagde middag! 

Er zijn echter wat dissonanten buiten de middag om. We kunnen met de Mariniers geen duidelijke afspraken  maken. Men mocht met eigen vervoer weer niet het terrein op. “Alles is vol,” werd er bij de poort verklaard. Uw secretaris telde echter vlak bij het v.m. AMT minstens 10 vrije plaatsen!  Als passend alternatief zou tijdens de bijeenkomsten het hek opengaan. Het hek was potdicht. Uw secretaris wordt er moedeloos van en de mensen die minder goed ter been zijn worden moe van dat eind omlopen. Onbegrijpelijk.

Onze site was ooit te openen via de officiële site van de B.v.W.   Ineens kan dat niet meer. Er gebeuren vreemde dingen bij het Hoofdbestuur, niet alleen dit maar ook op een ander terrein, een van onze bestuursleden kan er over meepraten.   Wat een heerlijke verademing is het dat we dan zo’n fijne middag hebben gehad.

LET OP.  ONZE SITE IS OOK GEKOPPELD AAN DE PERSOONLIJKE  SITE VAN DE SECRETARIS.  Dus voorlopig om de site te zien gaat het als volgt:

www.adri-troost.nl 

bij het menu klikken op:

Bond van Wapenbroeders

Verder wensen de besturen van de beide verenigingen u allen een

GEZOND EN VOORSPOEDIG 2019 !

We hopen u allen terug te zien op de Nieuwjaarsreceptie, zie de agenda.  Even naar boven scrollen. 

************************************************

************************************************