BvW Zuid-Holland

  Bond van Wapenbroeders          afd. Zuid-Holland

*=========*==========*

  © A3 Troost voor B.v.W.  afd. Z-H.

       LAATSTE  UPDATE:   

04 oktober 2018:   Reünie B.v.W.  i.s.m . OVV,  afdeling Zuid Holland. 

*==========**==========*         

Deze pagina wordt vakkundig landelijk doorverbonden .         Dankzij   Dhr. Laurens van Aggelen 

*==========*==========*

REACTIES: Graag zien wij uw eventuele reacties tegemoet en na overleg kunnen we deze uiteraard op de site plaatsen. Indien het een stelling betreft wil de plaatsing  niet zeggen  dat het bestuur het met deze stelling eens is.  De inzender blijft verantwoordelijk.  

*==========*==========*

 Het banknummer van de  

          B.v.W afd. Zuid Holland:           

NL86 INGB 000 394 9767

*==========*==========*

Prachtige nieuwe foto van onze Voorzitter, © Frank Jansen-AD

************************************************

SOOSMIDDAGEN   EN  ACTIVITEITEN:        

Alle soosmiddagen zijn op de eerste dinsdag van de maand.

WAAR:  van Ghent Kazerne, Toepad 120   Rotterdam; gebouw Echo’s Home (v.m. AMT)  De wacht beschikt over ledenlijsten welke regelmatig worden bijgewerkt door het secretariaat.  Zorg dat u zich kan legitimeren want u gaat over militair terrein. Parkeren van uw eigen voertuig in overleg met de wacht. Komt u met openbaar vervoer, neem dan tramlijn 21 naar “De Esch”.  Lijn 24 vanaf Vlaardingen Holy rijdt daar trouwens ook naar toe. De eerste koffie krijgt u van de vereniging, soms is dat ook zo voor het eerste drankje, ook een bittergarnituur behoort tot de mogelijkheden. Dus, waarom zou u niet komen? Tenslotte is het supergezellig!

Inloop 13:30 uur;  aanvang 14:00 uur.

JULI en AUGUSTUS zijn er géén soosmiddagen !

Zo gezellig druk kan het zijn op de Soos middagen !

************************************************

NOTEER DE VOLGENDE DATA:

06 november: Soosmiddag met verloting.

04 december: Sinterklaas komt?

Elke laatste woensdag van de maand :       Veteranen Café Delft.  

************************************************

REÜNIE  B.v.W. afd. Z-H  i.s.m. O.V.V.-K.N.R

              02 oktober j.l. was weer geslaagd !

Hulde aan het vele werk dat ons  B.v.W. bestuurslid Joop Saarloos en de dames Leny en Siddy hebben verricht om een en ander tot een succes te maken en vlot te laten verlopen.

Tegen de zeventig aanwezigen maakten de reünie van afgelopen dinsdag in de Johan de Witt zaal van de MKAZ weer tot een uiterst gezellige bijeenkomst. Helaas waren er wat afzeggingen door ziekte etc. maar dat mocht de sfeer niet drukken. Er waren diverse toespraken en meldingen waar we later nog op terugkomen. Ons gewaardeerd  B.v.W. lid Wim van der Kraaij maakte een fotoreportage, helaas van mindere kwaliteit, hetgeen we van Wim toch niet gewend zijn, hij levert altijd uitstekende kwaliteitsfoto’s. Wellicht kwam e.e.a. door weinig licht. De beste foto’s ziet u hier alsnog.

Voorzitter William Roza van de B.v.W. afd. Z-H deed de opening.

De Elnt (R) b.d. Jansen deed vervolgens hetzelfde namens het O.V.V.-KNR

Uiteraard konden we weer genieten van gezellige, zeker niet te luide muziek.

De heren Kroeseklaas en van Vliet, v.m. Hoofdbestuursleden waren er ook.

Voorzitter O.V.V. Jansen tussen de OVV-KNR leden aan een versnapering.

Ook was er weer een “damestafel” en zo te zien hadden ze het best naar de zin

Mevrouw Grent, die veel voor beide verenigingen doet, was er ook.

Van hoge kwaliteit waren weer de snacks en zeker later op de dag het heerlijke Indische buffet, waar gretig gebruik van werd gemaakt, door sommigen zelfs tweemaal. De secretaris had niet door dat per tafel werd afgeroepen, zodat hij als een van de eersten met de heerlijke hap aan kwam schuiven, hetgeen nogal gefronste wenkbrauwen opleverde hier en daar.  Maar ja, er was meer dan genoeg, dus was er feitelijk niks aan de hand. Al met al kon men spreken van een geslaagde reünie van de beide verenigingen.

************************************************

************************************************