BvW Zuid-Holland

Site van de BOND VAN WAPENBROEDERS                afd. ZUID HOLLAND

*=========*==========*

     LAATSTE  UPDATE:   

29 april gegevens bijgewerkt. 

*==========*==========*

REACTIES: Graag zien wij uw eventuele reacties tegemoet en na overleg kunnen we deze uiteraard op de site plaatsen. Indien het een stelling betreft wil de plaatsing  niet zeggen  dat het bestuur het met deze stelling eens is.  De inzender blijft verantwoordelijk.  

*==========*==========*

 Het banknummer van de  

          B.v.W afd. Zuid Holland:           

NL86 INGB 000 394 9767

*==========*==========*

Prachtige nieuwe foto van onze Voorzitter, © Frank Jansen-AD

************************************************

SOOSMIDDAGEN   EN  ACTIVITEITEN:        

Alle soosmiddagen zijn op de eerste dinsdag van de maand.

WAAR:  van Ghent Kazerne, Toepad 120   Rotterdam; gebouw Echo’s Home (v.m. AMT)  De wacht beschikt over ledenlijsten welke regelmatig worden bijgewerkt door het secretariaat.  Zorg dat u zich kan legitimeren want u gaat over militair terrein. Parkeren van uw eigen voertuig in overleg met de wacht. Komt u met openbaar vervoer, neem dan tramlijn 21 naar “De Esch”.  Lijn 24 vanaf Vlaardingen Holy rijdt daar trouwens ook naar toe. De eerste koffie krijgt u van de vereniging, soms is dat ook zo voor het eerste drankje, ook een bittergarnituur behoort tot de mogelijkheden. Dus, waarom zou u niet komen? Tenslotte is het supergezellig!

Inloop 13:30 uur;  aanvang 14:00 uur.

JULI en AUGUSTUS zijn er géén soosmiddagen !

Zo gezellig druk kan het zijn op de Soos middagen !

************************************************

NOTEER DE VOLGENDE DATA: 

07 mei: Soosmiddag met verloting.

04 juni: Soosmiddag met verloting.

03 september: Soosmiddag met verloting.

01 oktober: Reünie.

05 november: Soosmiddag met verloting.

03 december: Soosmiddag met verloting.

(Zie ginds komt de stoomboot…..)

Elke laatste woensdag van de maand :       Veteranen Café Delft.  ************************************************      BIJEENKOMST 5 maart 2019 ************************************************

Wegens ziekte van uw secretaris/webmaster is ons gewaardeerd lid Wim van der Kraaij  zo vriendelijk de honneurs tijdelijk even waar te nemen, in verhaal en beeld.  Hier volgt zijn relaas en de beelden:

Er waren dit keer zo’n 35 belangstellenden aanwezig. Na het welkomstwoord van de voorzitter kwam het parkeerprobleem aan de orde. De beide voorzitters (B.v.W afd. ZH en OVV-KNR) memoreerden dat er problemen zijn betreffende het parkeren op het kazerneterrein (VGKAZ). Het blijkt dat er nieuwe orders zijn en dat de mogelijkheid bestaat dat er bekeurd wordt indien er op het terrein zonder ontheffing van de kazerne cdt. geparkeerd wordt. De kosten zijn inherent aan een bon zoals in de diverse gemeentes gangbaar is, dus geadviseerd werd om op het aangegeven parkeerterrein te parkeren.

Onder een genot van een kopje koffie en een drankje, welke door de gezamenlijke verenigingen werden geoffreerd, werden er weer diverse verhalen uitgewisseld en werd er weer een geanimeerde verloting gehouden.

De penningmeester gaf aan dat er 18 april weer een  gezellige middag wordt gehouden met de bekende maaltijd, nader bericht volgt nog.

Zo liep de middag naar de klok van 17:00 uur en ging ieder weer huiswaarts met- of zonder de prijzen van de loterij.  w.g.  Wim van der Kraaij.

************************************************

************************************************HOE BEREIKT U ONZE SITE:  www.bondvanwapenbroeders.nl  >>> AFDELINGEN >>>  PROVINCIE  >>>  ZUID HOLLAND,  alleen klikken op de laatste en u bent er weer helemaal bij. En u ziet gelijk de activiteiten  van het HB.!************************************************

LET OP.  ONZE SITE IS OOK GEKOPPELD AAN DE PERSOONLIJKE  SITE VAN DE SECRETARIS. 

www.adri-troost.nl 

bij het menu klikken op:

Bond van Wapenbroeders.

************************************************

************************************************